CONTACT US

Fakturačné údaje:

PERKO s.r.o.

Južná trieda 68, 

040 01  Košice, SLOVAKIA

IČO: 36 608 661

IČ DPH: SK2022197826

DIČ: 2022197826

info@perko.sk

OUR TEAM

Obchodný zástupca

PERKO s.r.o.

Ing. Martina Turoňová

+421904 596 652

Technický manažér a projektant

PERKO s.r.o.

Ing.Matej Svačko

matej@perko.sk


Štatutárny zástupca spoločnosti

PERKO s.r.o.

Ing.Ivica Svačková

+421905 905 020