Oranžová fólia na verejné osvetlenie Hynek Medřický

30 x 30 cm, 5 ks v balení

Aj verejné zdroje svetla svietiace bielo desynchronizujú cirkadiánní rytmus.

Prelepením vytvoríte prirodzenejšie prostredie nie len pre ľudí ale všetky živé organizmy. 

Z 12. dielu podcastu The Light Doctor vyplýva nasledujúci záver a odporúčanie pre používanie svetla v noci:

1. Používanie svetla vonku v noci musí mať svoj jasný účel.

2. Svetlo by malo smerovať iba tam, kam je potrebné, napr. pouličné osvetlenie by malo smerovať iba na vozovku a na chodníky, nie na živé ploty, trávnaté okraje, stromy alebo do neba, osvetlenie by malo byť navyše čo najbližšie k zemi.

3. Svetlo by sa malo používať iba v prípadoch potreby: pokiaľ nemôžeme svetlá úplne vypnúť, je na zváženie použiť pohybové čidlá či automatické časovače, ktoré by svetlá rozsvietili len vtedy, keď je to nevyhnutné, na zváženie je aj využitie stmievačov.

4. Svetelné zdroje by mali obsahovať menej ako 2 % modrej (400-500 nm): hoci existujú interdruhové rozdiely, tak obmedzením vlnových dĺžok pod 500 nm výrazne znížime negatívne dopady na faunu a flóru.

5. Svetlo by nemalo byť jasnejšie ako je nutné: aj keď by sme splnili všetky predchádzajúce pravidlá, malo by sa vždy používať čo najslabšie svetlo.

22,65 €